Γενική Κατασκευαστική

Κατηγορία: Ιστοσελίδα

Σχεδιασμός website στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την εταιρεία ΓΕΝ.ΚΑΤ.
Κατά το σχεδιασμό δώθηκε ιδαίτερη βάση στο μηχανισμό υποστήριξης για αΜΕΑ.

Αθήνα, Ελλάδα

View website

Relative works

Similar projects

Sport Center

Websites

Givisis Automotive

Websites

ΕΙΟΜΕ

Websites

Παγκάκης Λογιστικό Γραφείο

Websites