Σχεδιασμός Λογοτύπων

Κατηγορία: Branding

Ο σχεδιασμός λογότυπου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίας για κάθε επιχείρηση. Το λογότυπο αποτελεί την γραφιστική αποτύπωση του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης και πρέπει να εκφράζει την εταιρική της ταυτότητα. Πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνει πλήρως το ύφος, το είδος, την δραστηριότητα και την φιλοσοφία της επιχείρησης.

Σχετικα εργα

Δείτε παρόμοια έργα

Αφίσες

Branding

Επαγγελματικές κάρτες

Branding

Σχεδιασμός συσκευασίας

Branding