Το αφεντικό

Υπεύθυνος Διατήρησης Παγκόσμιας Ασφαλείας