Ο αστείος

Βιομηχανικό σχέδιο & Σχεδιασμός συσκευασίας